A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Холмківської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області

Оголошення

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу на зайняття  посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Холмківської сільської ради

 

Холмківська сільська рада оголошує конкурс на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Холмківської сільської ради.

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

  1. Коритнянський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Холмківської сільської ради

Україна, 89435, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Коритняни, вул. Духновича, будинок 66 "Г"

  1. Сторожницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Холмківської сільської ради

Україна, 89421, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Сторожниця, вулиця Ужанська, будинок 2

Найменування посади та умови оплати праці

Керівник закладу загальної середньої освіти. Посадовий оклад встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти i науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (14-18 тарифний розряд).

Кваліфікаційні

вимоги до керівника закладу освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного i психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Вичерпний перелік, кінцевий строк  i місце подання документів для участі в конкурсі

Для участі у конкурсі на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копія паспорта громадянина України;
- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою*;
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
- довідка про відсутність судимості;
- довідка про проходження попереднього  (періодичного)  психіатричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надас особі, яка ïx подає.

Документи приймаються з 12 травня по 11 червня 2021 року з 10.00 год. до 16.00 год.

за адресою: вул. Шевченка, 1, с. Коритняни

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурсний відбір на посаду керівника закладу загальної середньої освіти здійснюється у такі етапи:

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі:

1.Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

2.Прийняття рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

3.Оприлюднення на веб-сайтах Засновника закладу, Уповноваженого органу та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) переліку осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

4.Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом  освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування (не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору).  5.Проведення конкурсного відбору в три етапи:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;         
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

6.Визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся (упродовж двох робочих днів).

7.Оприлюднення результатів конкурсу.

Умови проведення, тривалість та критерії оцінювання конкурсних випробувань, примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, приклад ситуаційного завдання  наведені у «Положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Холмківської сільської ради», додатки 1-4.

Місце проведення конкурсного відбору: Холмківська сільська рада, с. Холмок, вул. Свободи, буд. 50

Дата проведення конкурсного відбору:

16 червня 2021 року

Початок: о 10.00 год.

Прізвище   та    ім’я,

номер телефону та адреса         електронно ї пoшmи          особи, уповноваженої надавати

інформацію        про

конкурс     та

приймати документи для участі в конкурсі

Ганич Олена Василівна

0509715446

holmokosvita@gmail.com

*Документами про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою можуть бути:

- документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови;

- посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 року.

Більше інформації 

Вхід для адміністратора